Asring Tegese

Asring Tegese

tegese saben patemon asring nglakoni wadhi

Daftar Isi

1. tegese saben patemon asring nglakoni wadhi


seben : saben
patemon :ketemu
asring : sering
nglakoni : nglakoni
wadhi : rahasia

2. Bahasa ngokone A)pramila B)dangunipun C)wekdal D)asring-asring E)nuweni


A)mugakno
B)suwene
C)wektu
D)kerep-kerep
E)nilek'i

3. Tegese 1. Asring 2. Meling 3. Ngampingi 4. Nimbali 5. Bungah


Jawaban:

sering

diingat

ngundang

seneng

Penjelasan:

maaf klo slh


4. ngemot tegese= 3. Asring tegese = 4.misuwur tegese= 5.katresnan tegese= 6. Ngandhut tegese= 7.disengkuyung tegese= 8. Narator tegese = 9.Tinarbuka tegese= 10.mangsa ketiga tegese=


Jawaban:

berisi mean =Medan adalah arti atau berarti atau makna

3. Seringkali berarti =berbuat berkali kali

4.gratis berarti =tidak bayar

5. cinta kedua =menyukai seseorang lebih dari satu

6. Berisi mean =..berarti

7. mengandung makna =suatu hal yang disebut arti

8. Narator berarti =penjelas

9. Terbuka berarti =terang terangan

10. ketiga artinya =nomer yang ke 3

Penjelasan:

may be useful for you friend


5. Golekna tegese tembung anggel ing ngisor iki adhedhasar wacan sendratari ramayana Tembung 1 . Kompleks tegese= 2.Ngemot tegese= 3. Asring tegese = 4.Misuwur tegese= 5.Katresnan tegese= 6. Ngandhut tegese= 7.Disengkuyung tegese= 8. Narator tegese = 9.Tinarbuka tegese= 10.Mangsa ketiga tegese=


Jawaban:

1.lengkap

2.minum/makan

3.sering

4.kondang

5.kesayangan

6.hamil

7.gotong royong

8.

9.terbuka

10.musim kemarau


6. Taun wingi, tlatah lombok asringkena lindhu.Tembung lindhu padha tegese karoa. banjirb. longsorc. gempad. gunung njeblug​


Jawaban:

c. gempa

karena Lindu bahasa Indonesianya gempa

Penjelasan:

semoga bermanfaat dan benar ya ☺️

{•♠ alldoush ♠•}

7. 26. Baya lan iwak Sura asring padu rame banget.Tembung asring tegese....A. arang-arangB. sok-sokC. ora tauD. kerep banget​


Jawaban:

D.Karep banget

maaff yaa kalo salah

Jawaban:

D. kerep banget

Penjelasan:

Buaya sura dan ikan sering bertengkar dengan sangat keras.

Kata itu sering kali berarti ....

A. jarang

B. kadang-kadang

C. tidak pernah

D. sangat sering

jadi jawabanya adalah D.


8. tegese tembung kompleks,ngemot,asring,katresnan,ngandhut,disengkuyung,narator,tinarbuka?​ Apa yang di maksud dengan ukara wedharan katresnan???


Jawaban:

ukara wedharan katresnan yaiku tembung sing mingeti ukara tentang kalimat gagasan


9. geguritan asring diarani


geguritan asring diarani guritan yaiku puisi jawa

10. kalir wakaken tegesetaksih tegeseasring siyam tegesekagungan tegeseSiti ingkang subur gemah Ripah loh jinawi tegesetolong bantu jawab yah satu aja juga nggk papa yg pnting dijawab​


Jawaban:

jinawi tegese tentrem

taksih tegese masih

kagungan tegese kepunyaan

rimpah lih jinawi tegese tentram makmur serta subur

kalir= lapar

asring siyem= sering

Penjelasan:

semoga membantu, maaf jikalau salah


11. tegese ukoro kulo Wiwit Cross Yen kantor pelajaran sekolah gara-gara asring melekan​


Jawaban:

naik ukoro sejak salib yen

Penjelasan:

itulah artinya menurut buku besar indonesia


12. asring uga ngaturi tokoh tokoh saka njaba , asring tegese ?


asring berarti sering

13. kapan pepindhan asring digunakake​


Jawaban:

dipigunakake ing pacelathon padinan, panyandra sajeroning adicara pengantenan utawa sajeroning babagan sastra.

Penjelasan:

semoga membantu yaa hihi^^


14. opo tegese tembung asring


sering semoga membantu

Penjelasan:

Karena dia asring


15. tegese ancasipun,dalah, asring, begal, pangon, rikat, cemethi, piyandelipun, paridu, ramapitaken.? harap minta bantuannya.


ancas + ipun = tujuan + nya
dalah = serta
asring = sering
panon = penglihatan
rikat = cepat
cemethi = cambuk
piyandelipun = yang dia unggulkan
pangridu = pembuay gangguan
ramapitaken = mengepung

16. wujude tikus Piti iku kepriye?a.cilik lan asring blusukan ing gotb.cilik, asring blusukan jero kranjangc.gedhe lan asring lan blusukan ing gotd.gedhe, asring blusukan jero kranjangtolong di jawab ya plisss​


Jawaban:

C.

Penjelasan:

Maaf kalau salah #semoga membantu

Jawaban:

C

Penjelasan:

H aksi-aksi gjdi krisis kdieu idrus


17. asring tegese..............


asring tegese yaiku sering

18. Kirab pusaka asring kasebut Kirab Kebo Bule, Bule tegese .... A. Ireng B. Ijo C. Abang D. Putih


Jawaban:

D. Putih

Penjelasan:

Seng dimaksud kang soal yaiku :

Kirab pusaka asring kasebut Kirab Kebo Bule.

Seng artine :

Kirab pusaka asring disebut Kirab Kebo Bule, kirab Kebo bule iku pada tegese karo kirab pusaka asring

Jawaban:

d.putih

Penjelasan:

kirab pusaka asring kasebut kiran kebo bule, bule tegese putih

semoga bermanfaat


19. tegese tembung cinatur lan katali yaikuA. papat lan tansah sengsaraB. omongan lan tansah gawe cilakaC. omongan lan asring oleh cilakaD. papat lan tansah gawe cilakaE. papat lan asring sengsara


b
semoga membantu.........C . Omongan lan asring oleh cilaka

Good luck ❤

20. tegese lan ukarane 1.asring 2.lepen 3.wana 4.siti 5.tlatah 6.samangke 7.angkahipun 8.ngawekani 9.nandhang


1.sering
ukara
ibu asring tindak dateng pasar

Kategori b_daerah